Mededelingen

NBC : Na het vertrek van Wim Velker wordt het secretariaat tijdelijk waargenomen door J.M. Vosselman

Adres : penningmeeter@correspondentieschaken.nl

04-03-2019 PD203 is beschikbaar, PD202 overgebracht naar het Archief

07-02-2019 PD202 is beschikbaar, PD201 overgebracht naar het Archief

07-01-2019 PD201 is beschikbaar, PD200 overgebracht naar het Archief

29-12-2018 NBC Watch bijgewerkt

30-7-2018 Ondergenoemde emailadressen zijn nu operationeel.

cavanwieringen@belcentralemail.nl en nbcpost@belcentralemail.nl